Jaká by měla být vzdálenost mezi porody?

Vzhledem ke zdraví matky a dítěte se doporučuje dvouletý interval. Děti narozené v kratších intervalech jsou vystaveny většímu zdravotnímu riziku než ostatní děti.

Tělu matky trvá dva roky, než se zotaví z těhotenství, porodu a péče o malé dítě. Matce musí být poskytnut čas na regeneraci jejího těla a obnovení síly pro opětovné těhotenství a porod. Pokud je mezera kratší než dva roky, je pravděpodobnější, že se dítě narodí předčasně nebo s nižší porodní hmotností.

Předčasně narozené děti a děti s nízkou porodní hmotností (méně než 2500 g) jsou v prvním roce života vystaveny zvýšenému riziku úmrtí, větší morbiditě a zhoršenému růstu a vývoji.

Narození menšího dítěte, pokud je mezera mezi narozením dětí menší než 2 roky a starší dítě nese zvýšené zdravotní riziko - předčasné kojení končí, rodičovská péče je více zaměřena na mladší dítě a starší ztrácí přiměřenou péči a dohled, zvyšuje se riziko nemoci a zranění. To vše může ovlivnit růst a vývoj dítěte.

Spojení (Making the Connection) (Prosinec 2020)