Tvrdohlavé dítě - tipy pro rodičovství

Pokud rodič nespravedlivě potrestá dítě, poskytne odpor, který projeví tvrdohlavost. Tato obrana dítěte proti nespravedlivým jednáním, tím větší je takové jednání. Dítě na zločin reaguje mlčením, odstraňuje ho, skrývá ho v místnosti, jde na ulici atd.

O něco později se uklidní a vzhled rychle zmizí. Ale o něco starší dítě vyjadřuje svůj odpor vůči nevhodným poznámkám, dokonce i bezohlednosti.

Rodiče někdy uráží dítě před ostatními, ponižují jeho osobnost a dítě se brání tvrdohlavě; Nebudou přivítat člověka, nebudou poslouchat vůli druhých. Chce se svou úctou vyjádřit s tvrdohlavostí, ačkoli toho nedosáhne. Rodiče snižují hodnotu svého dítěte tím, že neustále ukazují prstem na jiné dítě: „Sousední Darko je lepší“, a dítě nesouhlasí a stává se tvrdohlavým.

Rodiče se musí ve své výchově vyhýbat tvrdohlavým podmínkám a při výchově se řídit jejich pokyny a přímým ukládáním se nesmí pokoušet tvrdohlavost za každou cenu potlačovat.

Lucie - Zkamenělý dítě (Leden 2021)