Jak se připravit na těhotenství

Před těhotenstvím je třeba co nejvíce léčit akutní onemocnění, to znamená, že by měla být stanovena pravidelná kontrola chronických onemocnění; Pravidelně provádějte gynekologická vyšetření pomocí Pap stěrů.

Před těhotenstvím by měly být získány základní znalosti a dovednosti týkající se těhotenství, porodu a péče o dítě. Z mnoha důvodů je těhotenství, zejména ve vyspělých zemích, zpožděno o období, které je několik let za počátkem aktivního sexuálního života.

Během tohoto období sexuální aktivity by mělo být zachováno reprodukční zdraví. Změna sexuálního partnera z důvodu zvýšeného rizika pohlavně přenosných nemocí často nevede k udržení reprodukčního zdraví.

Pokud se nepřipravuje na těhotenství, žena si často ani neuvědomuje, že je těhotná v prvních několika týdnech (alespoň do doby, kdy je menstruační doba nepřítomná), a proto může být během tohoto mimořádně citlivého období pro vývoj dítěte vystavena nepříznivým vlivům, jako jsou virová onemocnění. , užívání léků a podobně.

Plánování těhotenství může významně snížit riziko prvních týdnů. Důležitost zdravotní péče před těhotenstvím (předkoncepční léčba) a včasný začátek zdravotní péče v těhotenství je velmi důležitý.

#53 Těhotenství a příprava na něj? Vše co potřebujete vědět Hana Štipák a Žaneta Kremsa (Leden 2021)