Časté používání mobilních telefonů způsobuje mozkový nádor

Dnes mají všichni mobilní telefony, ale neměli by se používat příliš často. Výzkum konkrétně ukázal, že uživatelé mobilních telefonů mají pětkrát vyšší pravděpodobnost výskytu mozkových nádorů než ti, kteří je nepoužívají.

Studie Interphone zadaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO) ve více než 13 zemích zjistila, že více než půl hodiny volání z mobilního telefonu denně může zvýšit riziko mozkových nádorů o 40 procent.

Toto zjištění naznačuje, že k epidemii mozkového nádoru může dojít, pokud lidé nebudou včas upozorněni, aby své mobilní telefony používali rozumně - vysvětlil Lloyd Morgan, člen americké organizace Environmental Health Trust, a dodal, že každý by měl mít jasno v tom, že mobilní telefony by měly být neustále uchovávány. daleko od hlavy a těla.

Navzdory těmto znepokojivým statistikám se mnozí domnívají, že problém není tak závažný, jak by se na první pohled mohlo zdát, vzhledem k tomu, že někteří vědci tvrdí, že tyto výsledky nejsou přesvědčivé a že ve výpočtu je možná statistická chyba.

Způsobuje záření z mobilních telefonů rakovinu? (Prosinec 2020)