eCommunication, CRM aplikace

Potřebujete pomoci s organizací podniku? Webová aplikace eCommunication CRM pomůže všem malým a středním podnikům při plánování a provádění úkolů, kontrole úkolů a vytváření nabídek a faktur.

Jedná se o online aplikaci, takže systém je neustále k dispozici online, bez ohledu na používaný prohlížeč a na počítači, na kterém pracujete. eCommunication je vlastně online služba, která může obsluhovat tisíce firem.

eCommunication CRM obsahuje 6 základních modulů: kontakty, komunikace, úkoly, nabídky, účty a statistiky, které umožňují snadnější rozdělení podnikání a přesnější protokolování všeho, co se děje. Každý z uvedených modulů vám nabízí několik různých podskupin, se kterými můžete v krátkodobém horizontu udělat konkrétní úkol, aniž byste se dostali příliš daleko do celkového obchodního plánu společnosti.


Zakladatel společnosti Informativka Filip Visic řekl: „Systém CRM eCommunication byl vytvořen již v roce 2002 a od té doby vyvíjí a neustále nabízí nová a lepší řešení, která umožňují rychlejší, jednodušší, transparentnější a výhodnější chod společnosti a aktivní a rychlou komunikaci s klienty.“

Systém eCommunication je nepostradatelným nástrojem pro všechny podniky, které chtějí držet krok s časy a inovacemi v dnešním rušném světě, vždy k dispozici svým zákazníkům a vždy připravenými na nové úkoly. To vše vyžaduje dobrou organizaci a eCommunication umožňuje třídit data, která si můžete přizpůsobit podle svých potřeb.

Více informací na www. Communication.com

Channel Shift Case Study - CRM integration with CMS & Forms (Prosinec 2020)