Soudní registr, databáze RH

Rejstřík soudů je databáze spravovaná Chorvatskou republikou, která zaznamenává údaje o všech právnických osobách, společnostech, družstvech, řemeslech a jiných hospodářských sdruženích nacházejících se v Chorvatské republice.

Při otevírání nové právnické osoby musí navrhovatelé této žádosti přiložit všechny potřebné dokumenty předepsané zákonem o společnostech. Společnost, která je jasně nerozeznatelná od jiné společnosti nebo právnické osoby, nemůže být zapsána do soudního rejstříku.

Při podání žádosti o registraci nové právnické osoby musí být poskytnuty informace, jako jsou základní informace o právnické osobě, musí být definován předmět podnikání a činnosti, musí být stanoveny členové společnosti a zakladatelé, členové správní a dozorčí rady, právní vztahy a informace o větve.


Po podání žádosti o povolení přezkoumají příslušní soudci všechny předpoklady uvedené v žádosti a na základě toho žádost zamítnou. Aby žádost mohla být schválena, měla by mít všechny potřebné informace, pokud existují nedostatky, registr odpoví a vyzve navrhovatele, aby chybějící informace opravil nebo doplnil.

V soudním rejstříku zůstávají informace o právnické osobě navždy zaznamenány. Tímto způsobem lze ze soudního rejstříku vyjmout historický výpis popisující životnost společnosti nebo ekonomického sdružení v chronologickém pořadí.

Navštivte soudní kancelář

Autor: M.T., Foto: Oleksiy Mark / Shutterstock

But how does bitcoin actually work? (Srpen 2020)