Tipy na psaní reklamací

Zejména tip na psaní stížnosti na dopravní přestupek. Takže poté, co byl zastaven policistou a poté, co dotyčný pán zjistí, že jste v rozporu, předají vám také několik formulářů, které můžete a nemusíte podepsat, pokud si budete přát.

Jedna z těchto forem ve vašich rukou se nazývá přestupek a uvádí, jaký trestný čin jste se dopustili a jaký trest se na vás vztahuje.

Máte právo podat stížnost proti tomuto přestupku do 8 dnů ode dne přestupku. Tato námitka je v zásadě velmi jednoduchá. Jediné, co musíte udělat, je uvést v pravém horním rohu číslo přestupkového rozkazu, vaše křestní jméno a vaše jméno a napsat: „Nejsem vinen ze spáchání přestupku vůči mně“. Podepisujete a to stačí.


Není třeba žádných vysvětlení, příběhů, falešných svědků atd. K námitce stačí jedna věta. Stížnost píšete ve dvojím vyhotovení a pošlete ji policejní stanici, která rozsudek vydal (tj. Příkaz k přestupku).

Policie poté celý váš případ odešle k soudu pro přestupek, který trvá několik měsíců, kde probíhá řádné řízení, a poté rozhodnutí o odvolání a poté váš případ zašle soudu pro nejvyšší přestupek.

Po celou tu dobu je velmi vysoká možnost, že se celý váš případ omezí, což nastane po 2 letech!

6 MAGICKÝCH SLOV V MARKETINGU - Shoptet.TV (27. díl) (Leden 2021)