Kolektivní smlouva upravuje předpisy a práva

Kolektivní smlouva je forma smlouvy, kterou dobrovolně uzavírají zaměstnavatelé nebo sdružení zaměstnavatelů s odbory nebo odbory. Pracovník jako jednotlivec nemůže uzavřít pouze kolektivní smlouvu.

Tato smlouva upravuje vzájemné vztahy, předpisy a práva „třetích stran“, což je její nejdůležitější role. Smlouva definuje práva, povinnosti a způsoby jejich realizace v pracovním poměru, způsob a postup řešení sporů mezi stranami, způsob a postup, kdy je možné požádat o změnu smlouvy, jakož i podmínky a podmínky ukončení smlouvy.

Kolektivní smlouva musí obsahovat tyto informace: jména osob, které ji uzavírají (zaměstnavatel, dceřiná společnost nebo sdružení), oblast, na kterou se vztahuje, doba, na kterou je uzavřena, ustanovení o ukončení (ukončení) a ustanovení o změně a obnovení smlouvy.


kromě výše uvedených informací musí tato forma smlouvy obsahovat také ustanovení o sociálním míru, podmínkách stávky, způsobu spolupráce mezi odborem a zaměstnavatelem ... Z normativního hlediska musí smlouva obsahovat ustanovení o uzavření a obsahu smlouvy, zkušební doby, pracovní dobu, výši odměny, dovolenou a dovolenou, bezpečnost práce, výpovědní doba a další otázky týkající se kvalitativního vztahu.

Před samotným zaměstnáním je zaměstnavatel povinen zkontrolovat kvalifikaci a jiné pracovní schopnosti pracovníků. V závislosti na úrovni vzdělání se stanoví zkušební doba, která závisí na stupni (vzdělání). Dojde-li k ukončení pracovního poměru, slouží ochranná lhůta k ochraně jedné nebo druhé strany. Délka výpovědní lhůty je stanovena zákonem.

Zaměstnavatel je povinen přijmout veškerá opatření, aby zajistil pracovníkovi nejvyšší možnou zdravotní jistotu. Na druhé straně musí pracovník přijmout školení, být povinen pracovat s plnou pozorností a musí upozornit zaměstnavatele, pokud si všimne selhání nebo nedostatků v podnikání.

Kolektivní smlouva se uzavírá v zájmu pracovníků. Zvyšuje pouze práva pracovníků ve vztahu k zákonu a samotné pracovní smlouvě. Na základě dohody o kolektivním vyjednávání se práva zaměstnanců zvyšují a v případě porušení této smlouvy slouží jako dodatečná záruka.

Autor: M.T., Foto: Kzenon / Shutterstock

Stav mysli - Psychologie kontroly myšlení -dokument (www.Dokumenty.TV) cz / sk +titulky auto (Prosinec 2020)